Start order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CSA CSA Aluminum window 2022-07-26 ~ Đã xác minh
AS2047 AS2047 aluminium door,aluminium window 2022-07-28 ~ 2025-05-31 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CBMMART 5094002 CBMMART Furniture>>Home Furniture>>Kitchen Furniture(old) 2016-12-06 ~ 2026-12-05 Đã xác minh
CBMMART 11833523 CBMMART 2012-12-03 ~
CBMMART 11833403 CBMMART 2012-12-03 ~ 2022-12-03

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này